Çorum haberler haberleri son dakika gelişmeleri

Compartir en:

Çorum haberler haberleri son dakika gelişmeleri

Sondönemlerde tüm dünyada tarım ve hayvancılık sektörü stratejik öneme sahip hâlegelmiş ancak ülkemizde hak ettiği konuma getirilememiştir. Çiftçimize destekher geçen gün azalmış, besicilik ve süt inekçiliği bitme noktasına gelmiştir.Hayvancılıkla uğraşan pek çok üreticimiz girdi fiyatlarının yüksek olmasısebebiyle zarar etmeye başlamış, artan maliyetler ve verilmeyen desteklersebebiyle üreticimiz süt ineklerini kesime göndermek zorunda kalmıştır. Aynıtablo seçim bölgem Kırıkkale’de de kendini göstermiş, yeteri kadar destekverilmediği için süt inekçiliği yapan birçok üreticimiz iflas etme noktasınagelmiştir. Hayvancılıkla uğraşan besicilerimizin sorunlarının çözümü için iktidarelini taşın altına koymalı, üreticilerimize verilen destekler acilenartırılmalıdır. Aksi hâlde, çiftçi, besici üretmekten vazgeçerse ekmeğe, ete,süte ulaşmak imkânsız hâle gelecektir. BirleşmişMilletler Genel Sekreterliğinin yayımladığı rapora göre, eli kanlı, bebekkatili terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG, 2021 yılında 221 çocuğukaçırarak çocuk terörist yetiştirmek için silah altına almıştır. Ailelerindenkaçırdığı çocukları ABD’den aldığı binlerce tır silahla donatan ve onları terörkamplarında ABD askerleri nezaretinde eğiten PYD/YPG, kaçırdığı bu çocuklarıterör eylemlerinde en ön safta kullanmaktadır. Gıdaenflasyonunun yaşandığı bu zor şartlarda ülke ekonomisine katkıda bulunannarenciye üreticilerimiz girdi fiyatlarının her geçen gün arttığını, yeterlidestek alamadıklarını, bu sebeple de narenciye bahçelerini söktüklerini ifadeederek “Seçim zamanı sandıkta görüşürüz.” diyorlar; haberiniz ola.

Gelen göçler, çarpık kentleşme,ekonomik kriz, işsizlik Gaziantep’imizin dengesini bozdu. Memurlarımız,öğrencilerimiz yüksek kiralar ve hayat pahalılığı nedeniyle ilimize gelmekistemiyor. Gaziantep’te doğup büyümüş hemşehrimiz, şehrin güvensiz hâlegelmesinden dolayı ilimizi terk etmek noktasına geliyor. BAŞKAN– Evet, aynı mahiyetteki önergeler üzerinde diğer söz sahibi Sayın İrfanKaplan. BAŞKAN– Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ikinci söz talebi Sayın Ömer FethiGürer’in. AKPARTİ GRUBU ADINA HACI AHMET ÖZDEMİR (Konya) – Değerli Başkan, kıymetlimilletvekilleri ve bizleri ekran başında izleyen sevgili halkımız,vatandaşlarımız; hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Peki,üreticiler, neden tarımdan, çiftçiden, üretimden uzaklaşıyor?

  • Sayıştayın denetim için ısrarına rağmen iki yıldır denetlenmeyenbir yapı olabilir mi?
  • Türkiye önemli bir ihracatçı ülkeyken pamuk açısından,şu an net ithalatçı bir ülke pozisyonuna düşmüştür.
  • BAŞKAN– Evet, Halkların Demokratik Partisi grup önerisini oylarınıza sunacağım.Öncesinde bir karar yeter sayısı talebi vardır.

39’uncumadde üzerinde 2’si aynı mahiyette 3 adet önerge vardır, ilk okutacağım 2önerge aynı mahiyette olup birlikte işleme alacağım. İYİPARTİ GRUBU ADINA İSMAİL KONCUK (Adana) – Sayın Başkan, değerlimilletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. CHPGRUBU ADINA AYHAN BARUT (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sayınmilletvekilleri, çölyak hastalığı yani gluten enteropatisi bağırsaklardakibesin emilimini sağlayan “villus” denilen yapıların bozulmasına sebep olan,dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsaktahasar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Bilindiği gibi çölyakhastalığı teşhis edildikten sonra tedavi şekli ancak ve ancak diyetleolmaktadır, başka tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bunun için glütensiz birdiyetin ömür boyu yapılması gerekmektedir, çölyağın bu yüzden kesin birtedavisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, hastaların normal ve sağlıklı bir yaşamsürdürebilmesi için en etkin çözüm ömür boyu devam edilecek glütensiz diyettir.Glütensiz diyette buğday, arpa, çavdar unu içeren her türlü gıdanın tüketilmesisakıncalıdır. Çölyak hastaları yediklerine ve içtiklerine dikkat etmeyip ömürboyu diyet yapmazlarsa kemik erimesinden kanserin birçok çeşidi gibi birçokhastalıkla karşı karşıya kalmaktadır. Dahaönceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi, “üreten ülke Türkiye” “güçlü sanayi,güçlü ekonomi” hedeflerine ulaşmak için mesleki eğitimin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasınınönemini burada tekrar vurguluyorum.

AKP böyle palyatif çözümle istatistiki bilgileri güyazayıflatacak. Görüşülmekteolan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 47’nci maddesinde yer alan“eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyle değiştirilmesini arz veteklif ederiz. Görüşülmekteolan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 46’ncı maddesinde yer alan“değiştirilmiştir” ibaresinin “yeniden düzenlenmiştir” şeklindedeğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Görüşülmekteolan 361 sıra sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 43’üncü maddesininaşağıda şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Değerlimilletvekilleri, görüşmekte olduğumuz torba yasadaki 48 maddenin içindeülkemizde acil çözülmesi gereken sorunlardan bir tanesi bile yok. AK PARTİseçim yaklaştıkça sorun çözmek yerine günü geçiştiriyor.

Sayıştayın denetim için ısrarına rağmen iki yıldır denetlenmeyenbir yapı olabilir mi? Olan daumuduyla oynanan vatandaşa ve devletin kasasına girecek paraya oluyor. BAŞKAN– 40’ncı madde üzerinde 2’si aynı mahiyette olmak üzere 3 adet önerge vardır.İlk okutacağım 2 önerge aynı mahiyette olup birlikte işleme alacağım. Sayınmilletvekilleri, AKP’nin yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklardan başka bu ülkehalklarına verebileceği hiçbir şeyi yoktur. Özellikle söz konusu Kürtlerse,Kürtlere karşı ontolojik bir karşıtlık ve düşmanlık söz konusu\. Her yatırımınıza ek bonuslar ve cashback fırsatlarından yararlanın. https://sahabet-tr.site/\. Kürtçe anadilinde eğitime hiç yanaşmaz, kurumlarına baskı yapar, kurumlarını kapatır;Kürtlerin demokratik siyasetteki ısrarını görmez, partisini kapatmaya çalışır,yine siyasetçilerini cezaevine atar; belediyelerinde kendilerini yönetmesiniistemez, belediyelerini hırsıza, kayyuma peşkeş çeker. Ukrayna’da barış vemüzakereyi tercih eder ama söz konusu Kürt sorunu olunca aklına ilk kimyasalsilahlar ve savaş gelir. Ekonomikkriz her kesimi vuruyor, intiharlar artıyor; yokluk, yoksulluk yaygınlaşıyor.Çalışanlar huzursuz. Her gün farklı bir kesimden ziyaretimize gelenler kendimağduriyetlerini bizlere naklediyorlar; bunları, iktidar milletvekillerindenduyduğunuzu sanıyorum ama Türkiye’de yirmi yılda öyle bir iklim yaratıldı kiçalışma yaşamı içinde olanların hakları verilmek yerine hakları budandı,sıkıntılar katlandı.

Gece mesaiye kaldıklarında da, hani biliyorsunuz, birçokkurumda eğer gündüz 20 liraysa gece çalışırlarsa 40 lira olur, bu uygulama dayok. Haftada ortalama on beş saat ila otuz saat arasında çalışırlar. Otuz saat çalıştıklarını hesap ederseniz aylık 4.800 liraellerine para geçiyor. Otuz saat çalıştığını varsaysanız bile 4.800 lira maaşla birinsanın Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de geçinmesi mümkün mü? Kıymetlimilletvekilleri; İYİ Parti olarak iyi tarım uygulamalarımız hazır; biz tarımıkalkınmanın lokomotifi olarak görüyoruz. Ulusal tarım master programımızçerçevesinde çiftçilerimiz ilk yıl kullandığı mazot ve gübrenin tamamını,ikinci yılsa yüzde 50’sini bedelsiz olarak alacak, devlet karşılayacak. AKPARTİ GRUBU ADINA MÜSLÜM YÜKSEL (Gaziantep) – Sayın Başkan, değerlimilletvekilleri; İYİ Parti grup önerisi üzerine AK PARTİ Grubumuz adına sözaldım. MERALDANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Birçok zam haberi var, onların ayrıntılarınagirmeyeceğim ama TÜİK üzerinden yapılan kurgu enflasyondur. Bu kurgununsonucunda ücretli çalışanların maaşlarına yapılacak zamlar düşük gösterilerekmilyonlarca insanın hakkı yenilmektedir.

MERALDANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Yani içeride öyle hararetli bir sohbet var kigerçekten konuşmayı bırakıp sohbet nedir diye sorasım var. YILMAZTUNÇ (Bartın) – Sayın Başkanım, konuyu takip edelim, Adalet Bakanlığımızla dagörüşerek gerekli bilgilendirmeyi yapalım inşallah. Birselam da her dönemde ağır bedeller ödese de doğru bildiğini söylemekten veyapmaktan asla vazgeçmeyen sevgili dostum Şebnem Korur Fincancı’ya. Firmalarınyaşadığı sorunların sadece bir kısmından bahsettim. Hükûmetin bu sorunlara elatmayıp firmaların bazı sorunlarının çözümünü başka firmalara bırakması ve esassorunları göz ardı etmesi Hükûmetin âcizliğinin ifadesidir. BAŞKAN– Önergeler üzerinde ilk söz Sayın Arslan Kabukcuoğlu’nun.

Toplam 1.900hektarlık ruhsatlı alanda iki tane başvuru yaptılar. Kanuna göre de 25 hektarın altında ÇED izni halka bilgiverilmeden yapılabiliyor yani kanunun arkasından dolanarak toplamda 36 hektar için ayrı ayrı başvurup iki ayrı başvuru yaparak halkın onayını almadan burada madençıkarmak istiyorlar. Köylü buna karşı, orada tarım ve hayvancılık yapılıyor.Herkes oradaki istihdamdan ve gelirinden memnun. Bir an önce bu yanlıştandönülmesini ve köylünün çağrılarına kulak verilmesini talep ediyor, konununtakipçisi olacağız diyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğindeyola çıkan AK PARTİ’mizin milletimizin desteğiyle iktidara gelişinin 20’nci yıldönümü. Yirmi yıldır kesintisiz olarak aziz milletimize hizmet ediyoruz. AKPARTİ’nin yaptığı savunma sanayi yatırımları, havalimanları, otoyollar,köprüler, tüneller, barajlar, şehir hastaneleri, nükleer santraller, doğal gazkeşifleri, hızlı tren ağlarıyla ülkemiz âdeta çağ atladı. Sağlık altyapısı dünyanın gelişmiş ülkelerinden daha güçlühâle getirildi.

İRFANKAPLAN (Gaziantep) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıylaselamlıyorum. Arkadaşlar,taşeronda işçi çalıştırmak ve bunları da kamuda kadroya almamak bir modernkölelik anlayışını kabullenmektir. Sosyal devlet anlayışıyla… Bu yaklaşım doğrubir yaklaşım değildir. O nedenle taşeronda olan -hangi kurumda olsa- tümarkadaşlarımızın mutlak suretle çalıştıkları kurum kadrolarına bir an öncegeçişlerini sağlayacak kanun maddesi buraya getirilsin, tüm partiler olarakdestek verelim ve bu mağduriyetleri sonlandıralım. Ayrıca,yıllardır yardımcı zabıta olarak çalışan ya da itfaiyede aynı konumda olanlarbulunuyor. Bu kardeşlerimiz zabıta yani 657’ye tabi memur olan zabıtayla aynıişi yapıyorlar. Onları gönderiyorsunuz, denetime çıkıyorlar, yıkımla ilgilisorumlulukları var, hiçbir güvenceleri yok, üstlerine giydirilen zabıtaüniformasının dışında ne yazık ki işçi statüsündeler. Bu arkadaşlara, Türkiyegenelinde, ciddi anlamda haksızlık yapılıyor. Hadi belediyedeki geçiciişçileri, mevsimlik işçileri görmezden gelip onları kenara ittiniz ama zabıtada görünmez değil ki kardeşim, her gün zabıta gözünüzün önünde. Bu bağlamda zabıtada, yardımcızabıta tanımıyla işçi statüsünde çalışan tüm zabıtalara bir an önce kadrohakları verilmeli. Onlar da asıl işi yapıyorlar, belediyenin bütünçalışmalarında yer alıyorlar ama kadroları yok; İçişleri Bakanlığı tarafındanzabıta memurlarının kadroları verildiğinde kadro açığı olmadığı için de neyazık ki bugüne kadar o arkadaşlarımızın sorunlarına kulak tıkandı.

Vatandaşıncebinden yapılan bir diğer proje de Avrasya Tüneli. Avrasya Tüneli’nin maliyeti1,4 milyar dolarken “Günlük 70 bin araç geçecek.” garantisi verilen AvrasyaTüneli’nin yirmi beş yıllık işletme süresince devletin firmaya ödeyeceği tutartam 2,6 milyar doları bulmaktadır. Tünel için yirmi beş yılda ödenecek parayla2 tane Avrasya Tüneli’ni inşa edebilecekken bunun yerine, yandaşlara rantyaratılmış, bedeli de yine vatandaşa yüklenmiştir. Değerlimilletvekilleri, hastaneler, köprüler, tüneller, havaalanları için garantiverilip, sonra milletle alay eder gibi çıkıp “Cebimizden beş kuruş çıkmadan buprojeleri yaptık.” diyorlar. Haklılar, onların cebinden tek kuruş çıkmadı çünkü“proje” adı altındaki büyük rantın parasını vatandaş ödemektedir. 44’üncümadde üzerinde 2 adet önerge vardır, önergeleri aykırılık sırasına göre okutupişleme alacağım. 99’uncuyılını idrak ederken cumhuriyet nasıl kurulduğunu unutmamamız gereken, bizimher şeye yeniden başlama fırsatımızdır. Evlatlarını hangi cephedekaybettiğini bilmez bir milletin, vatanında huzurla yaşasın diye geridekalanların, savaşta evlatlarını göz göre göre ölüme gönderebilmeyi kararlılıklagöze almış bir milletin bize en büyük armağanıdır cumhuriyet. YAVUZAĞIRALİOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarımız;yürürlük maddesi, o yüzden ilgili madde üzerine konuşmayacağım.Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı, cumhuriyet üzerine birkaç şeyi yeniden tevarüsettirmemiz lazım. Bakın,bu proje için yani yeni havaalanı projesi için 8 milyon metrekare alan tarımarazisi olmaktan çıkarılıyor ve imara açılıyor havalimanı yapılsın diye. Birazönce burada konuştuk tarım politikalarını, tarım politikalarında da bu tarımarazilerini yok etme yine merkeze alınmış; şantiyeci iktidarın tarımarazilerini imara açmasının bir örneğini de Çukurova Bölgesel Havalimanı’ndagörüyoruz.

SONRÍE HOY CON EL

DR LEO FERNANDEZ

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

×